När krävs kontrollansvarig i Stockholm?

Något som är viktigt att kolla upp innan du sätter igång med ett byggprojekt i Stockholm är om du behöver en kontrollansvarig. Om du inte är insatt i byggbranschens regler kan det vara svårt att veta hur det fungerar med kontrollansvariga. Det kan till och med vara svårt att veta om man ens behöver en kontrollansvarig.

När behövs en kontrollansvarig?

En genomgående regel att utgå från är att om ditt projekt kräver bygglov eller anmälan så behövs även en kontrollansvarig. Om ditt byggprojekt i Stockholm inte behöver något bygglov eller anmälan behövs således inte någon kontrollansvarig. I det fallet räknas projektet som en enklare åtgärd och därför finns det inget behov av att ha en kontrollansvarig på plats. I vissa fall kan du slippa ta in en originell kontrollansvarig Stockholm trots att det normalt skulle krävas, om byggnadsnämnden beslutar det. Om du är osäker huruvida du behöver en kontrollansvarig eller inte kan du kontakta kommunen för att få klart besked.

Vad kostar kontrollansvarig i Stockholm?

Många faktorer påverkar hur mycket det kostar att ta in en kontrollansvarig i Stockholm. Det handlar primärt om projektets omfattning och storlek, vilket är de övervägande faktorerna för hur mycket en kontrollansvarig kostar. Mer komplexa och tidskrävande projekt kräver självklart mer från din kontrollansvarige, vilket kommer kosta mer pengar än för ett mindre projekt. Om du måste ha en kontrollansvarig är det dock ingenting du ska strunta i, det är värt pengarna många gånger om. Övriga faktorer som påverkar priset för en kontrollansvarig i Stockholm är byggherrens byggvana och erfarenhet. Det påverkar i sin tur hur mycket jobb som faller på den kontrollansvarige. En bra fingervisning du kan utgå från är att det kan kosta 1-2 % av hela byggkostnaden. För att komma undan så billigt som möjligt när du anlitar en kontrollansvarig kan du fråga runt och ta in flera offerter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *