Bli av med byggavfall – Stockholm

Planerar du ett byggprojekt som kommer leda till byggavfall att bli av med i Stockholm? I idealfallet vill du såklart att så stor andel som möjligt av resterna återvinns. Här kan du läsa mer om vad som klassas som byggavfall och hur det återvinns.

Bortforslat byggavfall i Stockholm

Vad inkluderas egentligen i byggavfall? Byggavfall inkluderar alla de material och vitvaror, helt enkelt allt som blir över efter en renovering eller ett byggprojekt. Allt detta är material som på ett eller annat sätt måste tas omhand. Precis som nämndes tidigare är det bättre ju mer av materialet som återvinns som möjligt. För att uppnå detta är det bra att ta hjälp av Underskattad byggavfall stockholm, som genom noggranna genomgångar av avfallet ser till att små andelar av det går till spillo.

Hur återvinns byggavfallet?

Byggavfallet sorteras utifrån olika materialtyper och så vidare och återvinns sedan via kommunala återvinningscentraler. Sen är det förstås bra att komma ihåg att det finns byggavfall som inte går att återvinna. Dessa rester kallas för deponirester. Dessa ska förstås också sorteras och lämnas till en återvinningscentral. Vilka material inom byggavfall kan egentligen återvinnas? Man skiljer mellan byggmaterial som kan återvinnas och sådant som kan återanvändas. När det gäller återvinning så kan en stor andel av byggavfall återvinnas, till exempel många plaster och metaller som går att smälta och göra nya produkter av. Sen finns det också en del byggavfall som kan återanvändas. Det vill säga material som inte behöver processas på något vis för att kunna användas igen som begagnade byggmaterial. I det fallet är tyvärr facit fortfarande att det är ganska liten andel där det är möjligt. Men det förekommer definitivt i ökande utsträckning. Det handlar då till exempel om väggpaneler, fönster och annat som går att sälja på en andrahandsmarknad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *