Fördomar om hantverkare

Hantverkare har i många år har ett ofta oförtjänt dåligt rykte hos framförallt konsumenter. En fördomsfull bild av en smutsig man med skitiga kläder som ljuger och svär har varit regerande. Hantverkarnas egna riksförbund dock är säkra på sin sak när de slår fast att detta endast är en felaktig bild av yrket som återspeglar något som var mer korrekt för flera år sedan. I takt med att branschen vuxit och konkurrensen ökat så har företagen blivit mer professionella. De gamla fördomarna som lever kvar har tyvärr ändå fått konsekvenser i form av minskt intresse från unga att söka sig till yrkena. I en tid då allt fler vill renovera blir detta ett problem.

Brist på plattsättare i Stockholm

En yrkesgrupp som vi valt att lägga extra fokus på är plattsättare. Plattsättare kommer ofta in som så kladdade underentreprenörer i många byggprojekt vilket innebär att dem sällan själva leder projekten. Istället anlitas dem av andra byggherrar, inte så mycket strålkastarljus med andra ord. Den nidbild som finns av yrket idag kombinerat med brist på kontakt slutkund har lett till att det idag i princip anses omöjligt att få tag på unga, nya, plattsättare idag. Vi har pratat med flera plattsättare som är verksamma i Stockholm idag som alla vittnar om att den överlägset mest representerade åldersgruppen idag är äldre herrar i åldersspannet fyrtiofem till sextio år gamla. Särskilt i storstäder såsom Stockholm så råder en brist på yngre plattsättare. Bristen på plattsättare som ofta fyller en vital roll i många byggprojekt, särskilt i takt med att det blivit vanligare att renovera badrum, leder till att okvalificerat yrkesfolk som egentligen ska hålla på med annat får utföra jobben. Därtill blir kvaliteten lidande, något som först och främst påverkar slutkunden.

Skolorna spelar en viktig roll

Det är enkelt att skylla på skolorna i de här lägena och säga att det är skolorna som måste bli bättre på att pusha extra på de utbildningarna där det råder brist idag. Men såsom lärarsituationen ser ut i landet så är det inte rimligt. Istället bör man sikta på ett närmre och mer aktivt samarbete mellan de yrkesgruppernas branschorganisation tillsammans med skolorna. Plattsättarnas branschorganisation exempelvis sitter på unik kunskap från yrkeslivet som kan vara vital för någon som är påväg att välja utbildning.