Stamspolning i lägenhet

Har du problem med att vattnet i ditt handfat eller i din diskho rinner ner väldigt långsamt? Det kan vara ett varningstecken som tyder på att du är på väg att få stopp i avloppet. Du bör ta tecknen på allvar, annars finns det risk för att ditt hem blir översvämmat. Ett effektivt sätt att lösa problemet är att göra en stamspolning. Alla bostadsrättsföreningar bör göra det med jämna mellanrum för att undvika eventuella problem. Man bör skölja stammarna minst vart tionde år, men allra helst vart femte. Det är bostadsrättsföreningarnas ansvar att hålla koll på att det blir gjort i tid.

Stamspolning i Stockholm

Hur gör man då en stamspolning? Jo, man spolar helt enkelt ner riktigt hett vatten i rören. Vattnet löser upp beläggningar och tar bort smuts som sätter igen rören, och som med tiden skulle kunna orsaka igentäppta avlopp. På det sättet minskar man risken för översvämningar och vattenskador. Eftersom vattnet som man använder ska hålla en hög temperatur och spolas in med högt tryck är en stamspolning i lägenhet eller annat boende ingenting som man kan göra själv. Man måste ta hjälp. Tänk på att alltid anlita en professionell firma för att utföra jobbet, så att ni får ett bra resultat.

En diskho som behöver stamspolning i Stockholm.

När man gör en stamspolning brukar man börja längst ner i huset. Där finns det oftast mest smuts och avlagringar i rören. Man arbetar sig sedan uppåt genom huset. Gör man stamspolning på rätt sätt och med rätt sorts verktyg kommer den att kunna förlänga rörens livslängd med flera år.

Kostnad vid stamspolning

En stamspolning kostar naturligtvis en del pengar, men i längden kommer er bostadsförening snarare att spara pengar genom att ni ser till att få arbetet gjort i tid, och med regelbundna intervall. Att byta ut trasiga rör eller åtgärda översvämningar och vattenskadade lägenheter bli oftast mycket mer kostsamt i längden. Därför bör ni se till att se över era rör.